Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 7: The Rundown: Ghostbusters: Afterlife, Nightmare Alley, and King Richard

Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 7, a.k.a. The Rundown 02. At ang three short reviews namin sa episode na ito ay: 1) Ghostbusters: Afterlife (2021) ni Jason Reitman, at kung paano nito inulit ang plot ng unang Ghostbusters noong 1986; 2) Nightmare Alley (2021) ni Guillermo del Toro, and kung gaano ito kabigat even if hindi siya ang iyong typical del Toro film na may creatures at supernatural elements; at 3) King Richard (2021) ni Reinaldo Marcus Green, at kung paano kami naging Jon Bernthal fans matapos ang performance niya sa film na ito.

Average ratings:
Ghostbusters: Afterlife: 7.05/10
Nightmare Alley: 7.85/10
King Richard: 8.25/10

Help our podcast and get up to 80% off on Lazada if you shop using this link: https://bit.ly/3p4Ur5K

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato