Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 10: The Rundown: The Power of the Dog, Drive My Car, and Turning Red

Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 10, a.k.a. The Rundown 04. At ang three short reviews namin sa episode na ito ay: 1) The Power of the Dog (2021) ni Jane Campion, at bakit na-disappoint si Sting Lacson na hindi ito masyadong katulad ng Red Dead Redemption; 2) Drive My Car (2021) ni Ryusuke Hamaguchi, and kung bakit mahalaga kay Rachel ang smooth driving; at 3) Turning Red (2022) ni Domee Shi, at kung bakit dapat alam ng mga tatay ang tunkgol sa pagkakaroon ng period.

Average ratings:
The Power of the Dog: 8.1/10
Drive My Car: 7.7/10
Turning Red: 7.85/10

Help our podcast and get up to 80% off on Lazada if you shop using this link: https://bit.ly/3p4Ur5K

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato