Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 8: Spider-Man: No Way Home (2021), or Ned's Lola Likes Taong-Gagamba


Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 8, discussing Spider-Man: No Way Home. Hindi namin inakala na makakakita kami ng isang mahabang dialogue exchange in Filipino sa isang major Hollywood movie. Nagustuhan din namin na the use of all three actors who played Spider-Man on the big screen ay na-pull off nang maayos, and hindi naging gimik lang para kumita ng pera. Also, bakit nga ba kami nalungkot sa nangyari kay Aunt May?

Sting Lacson's rating: 8.6/10
Rachel's rating: 8.7/10
Final rating: 8.65/10

Help our podcast and get up to 80% off on Lazada if you shop using this link: https://bit.ly/3p4Ur5K

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato