Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 9: The Rundown: Licorice Pizza, West Side Story, and CODA

Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 9, a.k.a. The Rundown 03. At ang three short reviews namin sa episode na ito ay: 1) Licorice Pizza (2021) ni Paul Thomas Anderson, at pagkagulat ni Sting Lacson na ka-birthday niya si Alana Haim; 2) West Side Story (2021) ni Steven Spielberg, and ang slight disappointment ni Rachel sa pagsayaw ni Ansel Elgort; at 3) CODA (2021) ni Sian Heder, at kung bakit isa kang bato kapag hindi ka naiyak sa pelikulang ito.

Average ratings:
Licorice Pizza: 7.7/10
West Side Story: 7/10
CODA: 9.05/10

Help our podcast and get up to 80% off on Lazada if you shop using this link: https://bit.ly/3p4Ur5K

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato