Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 5: The Rundown: Don't Look Up, Old, and Belfast

 


Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 5, trying out the new format we call The Rundown. We do three short reviews in one episode! Sa episode na ito, ang aming pinag-usapan ay: 1) Don't Look Up (2021) ni Adam McKay, at ang parallelisms nito sa Philippine society, lalo na't napapalapit na ang eleksyon; 2) Old (2021) ni M. Knight Shyamalan, at kung gaano ka-fanboy si Sting Lacson ni Shyamalan despite The Last Airbender; at 3) Belfast (2021) ni Kenneth Branagh, at kung paano na-kwento ang isang mabigat na theme sa magaan na paraan.

Average ratings:
Don't Look Up: 7.4/10
Old: 7.45/10
Belfast: 7.4/10

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato