Da Couch Tomato

An attempt at a new layout, with horrible glitches, and very minimal knowledge of HTML.

DCT Season 2 Episode 4: Encanto (2021), or Why We Need an Asian Lin-Manuel Miranda


Da Couch Tomato Podcast Season 2 Episode 4, discussing Disney's Encanto. Gaano kagaling ba si Lin-Manuel Miranda? Magaling, apprarently, lalo na sa pag-rhyme. At kung ang Frozen ay walang leading man, ang Encanto naman ay walang villain o antagonist. Also, bakit sobrang inis si Abuela kay Mirabel, e pareho lang naman silang walang gift?

Sting Lacson's rating: 8.4/10
Rachel's rating: 8/10
Final rating: 8.2/10

0 comments :

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 Da Couch Tomato